Zoals reeds eerder aangegeven, heeft de vereniging een nieuwe verzekering op
haar leden af moeten sluiten.

Zoals reeds eerder aangegeven, heeft de vereniging een nieuwe verzekering op
haar leden af moeten sluiten. In de polis van deze verzekering staat zeer duidelijk vermeld dat bij clubactiviteiten te paard, altijd een deugdelijke cap gedragen moet worden.Na 2 maand uitproberen, blijken sommige leden hier toch wat moeite mee te hebben.
Voor alle duidelijkheid; het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk als er tijdens clubactiviteiten een ongeluk gebeurt terwijl er geen cap gedragen wordt, danwel een cap los gedragen wordt!! Het persoonlijk (financieel) risico voor de bestuursleden en de verantwoordelijkheid naar de gezinsleden van de leden zijn dusdanig groot, dat het bestuur besloten heeft dat een ieder zonder deugdelijke cap direct de toegang ontzegd wordt tot welke clubactiviteit te paard dan ook.